Verschil tussen het testament en levenstestament

Marleen Beumer: ‘‘Weet u het verschil tussen het levenstestament en het ‘‘gewone testament’’? Het gewone testament treedt pas in werking nadat u bent overleden. Het levenstestament werkt bij leven. Hierin regelt u wie uw belangen (financieel en medisch) gaat behartigen indien u daar zelf niet meer toe in staat bent (denk aan dementie).’’