Vermogens beheer

U kunt bij Ligthelm & Dekker Notarissen ook terecht voor het voeren van vermogensbeheer.

Onder het voeren van vermogensbeheer wordt overigens niet begrepen schuldsanering natuurlijke personen. Als het regelen van financiële zaken een probleem of zorgen geeft, schakelt men in de eerste plaats familieleden in om te helpen. De problemen kunnen ontstaan door geestelijke en/of lichamelijke ziekte, ouderdom of handicap. Vaak neemt dan een partner, één van de kinderen of een goede vriend of kennis de zorg voor financiële zaken op zich. Men kan dit ook uit handen geven aan een derde.

Het vermogenbeheer kan in drie vormen plaatsvinden. Op basis van:

  • een volmacht die door de cliënt wordt ondertekend;
  • een onderbewindstelling van de goederen van de cliënt;
  • een onder curatelestelling van de cliënt.

Welke werkzaamheden vallen onder het vermogensbeheer?

Het regelen van de financiële zaken van een cliënt. Het inkomen komt binnen op een kwaliteits-rekening die de notaris voor de betrokken cliënt houdt. De relevante instanties wordt verzocht de correspondentie en nota’s/declaraties te sturen naar het postadres van ons kantoor. De notaris regelt vervolgens de betalingen aan en voor de betrokken cliënt, treft zonodig betalingsregelingen of vraagt uitstel van betaling aan in geval van schulden.

Afhankelijk van de situatie wordt wekelijks of maandelijks een bedrag voor leefgeld overgemaakt op de bankrekening van de cliënt of op de bankrekening van de instelling waar men op dat moment verblijft.

De notaris zorgt ook voor de invulling van de benodigde formulieren voor bijvoorbeeld de ziektekostenverzekeraar, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Sociale Dienst en soortgelijke instellingen en verzorgt eventueel de belastingaangifte, alsmede de aanvragen voor zorg- en/of huurtoeslag.

Verder regelt de notaris de administratieve kant van een verhuizing, sluit desgewenst een goede uitvaartverzekering af, en – indien nodig – de benodigde verzekeringen voor de client af.

Jaarlijks wordt er rekening en verantwoording van het beheer afgelegd en wordt een financieel overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven.

De notaris werkt in goed overleg samen met de familie, met de relevante instellingen zoals bijvoorbeeld de Thuiszorg, en met het verpleeg- of verzorgingstehuis waar de betrokken cliënt eventueel verblijft.