Fotoshoot bij Ligthelm & Dekker!

De professionele #fotoshoot van twee weken geleden heeft het volgende resultaat opgeleverd:

Wij zijn er erg blij mee!
Binnenkort is deze samen met een aantal andere foto’s terug te vinden op onze website.

Van Eenmanszaak naar B.V.

Een eenmanszaak kan gebruik maken van diverse fiscale voordelen in de inkomstenbelasting. Na een periode van 3 jaar is de startersaftrek niet meer van toepassing en kan bij een hogere winst het aantrekkelijk zijn om de eenmanszaak om te zetten in een B.V. Bij Ligthelm & Dekker kunnen ondernemers altijd terecht bij één van onze specialisten op het gebied van ondernemingsrecht.

Dit bericht was eerder bij ons op Facebook en Linkedin te lezen.

De zin en onzin van het gebruikelijk loon van de DGA

Een goede Blog over de zin en onzin van het gebruikelijke loon van de DGA bij een BV:

€ 100.000,00 schenken in 2017! De Belastingdienst maakt het niet makkelijker!

Per 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling van € 100.000,00 terug. Bent u tussen de 18 en 40 jaar en koopt u een eigen woning of wilt u uw (rest)schuld van uw eigen woning aflossen dan kunt u gebruik maken van deze vrijstelling. Het klinkt zo simpel maar helaas is dat het niet. Voorkom een aanslag van € 10.00,00 of kom nu al in actie om een deel van uw vrijstelling niet te verliezen.

Waarom is dit nou niet zo simpel als de Belastingdienst doet voorkomen, ik kan hier toch gewoon gebruik van maken in 2017?

Helaas is dit niet altijd het geval. Dat heeft te maken met het feit dat er al veel langer de mogelijkheid was om gebruik te maken van een verhoogde vrijstelling. Zo kennen we al jaren de eenmalige verhoogde vrijstelling van ongeveer € 25.000,00. Tussen oktober 2013 en december 2014 was het mogelijk gebruik te maken van een vrijstelling van € 100.000,00 . En ook op dit moment is er de vrijstelling van ongeveer € 53.000,00 . Juist vanwege deze “oude” regelingen is het op dit moment oppassen, er zijn namelijk speciale regels waar u rekening mee dient te houden.

Kort gezegd komen deze regels er op neer, dat:

 • indien u tussen 2010 en 2014 al gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling (ook al was dit niet voor aankoop van een woning) u in 2017 achter het net vist.
  Ontvangt  u toch een schenking van  € 100.000,00 dan loopt u het risico op een aanslag van € 10.000,00;
 • indien u voor 2010 gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling (ook al was dat niet voor de aankoop van een woning) dan kunt u,  indien u niet nu (in 2016) een aanvullende schenking doet een deel van uw vrijstelling kwijtraken.
  U kunt dan in 2017 nog maar ongeveer € 27.000,00 schenken.
 • gaat u dit jaar al schenken (of heeft u in 2015 geschonken)  maar is dat minder dan € 53.000,00  (bijvoorbeeld omdat u nu nog geen woning heeft), dan kunt u in 2017 nog maar ongeveer € 47.000,00 schenken.

Overweegt u te gaan schenken in 2017 laat u nu al goed voorlichten!

Bij twijfel bel ons.

Nieuwe website live

Onze nieuwe website is vanaf vandaag actief.

Vermogens beheer

U kunt bij Ligthelm & Dekker Notarissen ook terecht voor het voeren van vermogensbeheer.

Onder het voeren van vermogensbeheer wordt overigens niet begrepen schuldsanering natuurlijke personen. Als het regelen van financiële zaken een probleem of zorgen geeft, schakelt men in de eerste plaats familieleden in om te helpen. De problemen kunnen ontstaan door geestelijke en/of lichamelijke ziekte, ouderdom of handicap. Vaak neemt dan een partner, één van de kinderen of een goede vriend of kennis de zorg voor financiële zaken op zich. Men kan dit ook uit handen geven aan een derde.

Het vermogenbeheer kan in drie vormen plaatsvinden. Op basis van:

 • een volmacht die door de cliënt wordt ondertekend;
 • een onderbewindstelling van de goederen van de cliënt;
 • een onder curatelestelling van de cliënt.

Welke werkzaamheden vallen onder het vermogensbeheer?

Het regelen van de financiële zaken van een cliënt. Het inkomen komt binnen op een kwaliteits-rekening die de notaris voor de betrokken cliënt houdt. De relevante instanties wordt verzocht de correspondentie en nota’s/declaraties te sturen naar het postadres van ons kantoor. De notaris regelt vervolgens de betalingen aan en voor de betrokken cliënt, treft zonodig betalingsregelingen of vraagt uitstel van betaling aan in geval van schulden.

Afhankelijk van de situatie wordt wekelijks of maandelijks een bedrag voor leefgeld overgemaakt op de bankrekening van de cliënt of op de bankrekening van de instelling waar men op dat moment verblijft.

De notaris zorgt ook voor de invulling van de benodigde formulieren voor bijvoorbeeld de ziektekostenverzekeraar, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Sociale Dienst en soortgelijke instellingen en verzorgt eventueel de belastingaangifte, alsmede de aanvragen voor zorg- en/of huurtoeslag.

Verder regelt de notaris de administratieve kant van een verhuizing, sluit desgewenst een goede uitvaartverzekering af, en – indien nodig – de benodigde verzekeringen voor de client af.

Jaarlijks wordt er rekening en verantwoording van het beheer afgelegd en wordt een financieel overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven.

De notaris werkt in goed overleg samen met de familie, met de relevante instellingen zoals bijvoorbeeld de Thuiszorg, en met het verpleeg- of verzorgingstehuis waar de betrokken cliënt eventueel verblijft.

Familierecht

U kunt bij Ligthelm & Dekker Notarissen ook terecht voor verschillende diensten op het gebied van het personen- en familierecht, zoals o.a.:

 • het opmaken / wijzigen / herroepen van een testament;
 • het opmaken / wijzigen / herroepen van een voogdijbenoeming;
 • het opmaken / wijzigen van een samenlevingsovereenkomst;
 • het opmaken / wijzigen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden;
 • het opmaken van een levenstestament (algehele notariële volmacht);
 • het opmaken van een verklaring van erfrecht;
 • het behandelen en afwikkelen van nalatenschappen, inclusief het opmaken van de aangifte voor de erfbelasting.

Voor uitgebreidere informatie kunt u ook één van de (relevante) brochures onder het tabblad “brochures” bekijken.

Ondernemings recht

U kunt – als particulier of ondernemer – bij Ligthelm & Dekker Notarissen ook terecht voor verschillende diensten op het gebied van het ondernemingsrecht, zoals o.a.:

 • de oprichting van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap;
 • het wijzigen van de statuten van de besloten vennootschap of naamloze vennootschap;
 • de overdracht en/of uitgifte van aandelen in een besloten vennootschap;
 • de oprichting van een stichting of vereniging;
 • het wijzigen van de statuten van de stichting of vereniging;
 • fusie of splitsing van (non)profit organisaties;
 • het opstellen van een firmacontract voor een vennootschap onder firma (vof).

Onroerend Goed

U kunt bij Ligthelm & Dekker Notarissen terecht voor verschillende diensten op het gebied van het onroerend goed, zoals o.a.:

 • de overdracht van onroerend goed (woning, bedrijfsruimte, garage, parkeerplaats, woonschip, grond, etcetera)
 • de overdracht van schepen;
 • het vestigen van een hypotheek;
 • het splitsen in appartementsrechten;
 • de verdeling van een woning (bij echtscheiding of relatiebeëindiging);

Voor uitgebreidere informatie kunt u ook één van de (relevante) brochures onder het tabblad “brochures” bekijken.