Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Alle notarissen en kandidaat-notarissen in Nederland zijn verenigd in de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dit is een publiekrechtelijke organisatie met als belangrijkste taak de zorg voor een goede beroepsuitoefening.

De KNB is een nieuwe campagne gestart waar veelgestelde vragen over erven, schenken en nalaten worden behandeld.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft 3 belangrijke taken:

  • voorlichting geven aan (startende) ondernemers
  • registratie in het Handelsregister
  • het stimuleren van de regionale economie

Kadaster

Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving.

Tot ‘registergoederen’ behoren niet alleen onroerende zaken, zoals huizen en appartementen, maar ook roerende zaken als schepen en luchtvaartuigen. Kortom, het Kadaster registreert en informeert; er gaan gegevens in en er komt informatie uit.

Belastingdienst

Het takenpakket van de Belastingdienst is de afgelopen jaren uitgebreid en omvat veel meer dan het aangifteproces. De kerntaken van de Belastingdienst zijn:

  • opsporen van fiscale, economische en financiële fraude
  • uitbetalen van inkomensafhankelijke toeslagen voor kinderopvang, huur en zorg
  • toezicht houden op de in-, uit- en doorvoer van goederen
  • toezicht houden op het naleven van de fiscale wetten en regels

Gemeente Rotterdam

Officiële site van de gemeente Rotterdam met o.a. een beschrijving van de stad, de recreatie-mogelijkheden, alsmede informatie over ‘wonen en leven’, ‘werken en leren’ en ‘ondernemen’ in de gemeente Rotterdam.