Parkeren

Komt u met de auto of motor, dan kunt u deze parkeren op één van de parkeerplaatsen (op de hoofdweg of op de secundaire weg) voor ons pand.

Houd u er wel rekening mee dat in de hele binnenstad betaald parkeren geldt.

Tarieven en tijden waarop u moet betalen zijn vermeld op de parkeerautomaten.

U kunt betalen met de Chipknip, de Prepaid Chipknip, 06-parkeren en parkeerkaarten.

Identificatie

Een ieder die ons kantoor bezoekt wordt verzocht om een geldig legitimatiebewijs mee te brengen, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, zodat daarvan – indien noodzakelijk – direct een kopie kan worden gemaakt.

Dit is nodig op grond van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (WWFT), welke ook van toepassing is op werkzaamheden verricht door het notariaat. De WWFT legt namelijk onder andere de verplichting aan het notariaat op om cliënten te (laten) identificeren.

Volmacht / legalisatie

Veel notariële werkzaamheden kunnen ook worden verricht op basis van een schriftelijke volmacht.

Mocht u gebruik willen maken van een volmacht, dient u deze, na akkoordbevinding, op ons kantoor te ondertekenen.

Indien u de keuze maakt om een volmacht op ons kantoor te komen ondertekenen, dient u bij deze ondertekening een origineel legitimatiebewijs aan een medewerker van ons kantoor te overleggen.

Ook is het mogelijk dat u voor de ondertekening en de bijbehorende legalisatie van de handtekening contact opneemt met een andere (plaatselijke) notaris en vervolgens de getekende stukken aan ons kantoor doet toekomen.

Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren.

Als uw zaak op ons kantoor in behandeling is, verrichten wij de legalisatie van de handtekening(en) kosteloos.

Vindt de ondertekening van de volmacht en de bijbehorende legalisatie van de handtekening(en) plaats bij een andere notaris, dan kan deze daarvoor kosten bij u in rekening brengen.

Betalingen

Voor eventuele betalingen aan ons kantoor is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een aanwezig pinautomaat.