Diensten personen- en familierecht

U kunt bij Ligthelm & Dekker notarissen terecht voor verschillende diensten op het gebied van personen- en familierecht. Zo helpen wij u graag verder met het opmaken, wijzigen of herroepen van een testament. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

Vermogens beheer

U kunt bij Ligthelm & Dekker Notarissen ook terecht voor het voeren van vermogensbeheer.

Onder het voeren van vermogensbeheer wordt overigens niet begrepen schuldsanering natuurlijke personen. Als het regelen van financiële zaken een probleem of zorgen geeft, schakelt men in de eerste plaats familieleden in om te helpen. De problemen kunnen ontstaan door geestelijke en/of lichamelijke ziekte, ouderdom of handicap. Vaak neemt dan een partner, één van de kinderen of een goede vriend of kennis de zorg voor financiële zaken op zich. Men kan dit ook uit handen geven aan een derde.

Het vermogenbeheer kan in drie vormen plaatsvinden. Op basis van:

 • een volmacht die door de cliënt wordt ondertekend;
 • een onderbewindstelling van de goederen van de cliënt;
 • een onder curatelestelling van de cliënt.

Welke werkzaamheden vallen onder het vermogensbeheer?

Het regelen van de financiële zaken van een cliënt. Het inkomen komt binnen op een kwaliteits-rekening die de notaris voor de betrokken cliënt houdt. De relevante instanties wordt verzocht de correspondentie en nota’s/declaraties te sturen naar het postadres van ons kantoor. De notaris regelt vervolgens de betalingen aan en voor de betrokken cliënt, treft zonodig betalingsregelingen of vraagt uitstel van betaling aan in geval van schulden.

Afhankelijk van de situatie wordt wekelijks of maandelijks een bedrag voor leefgeld overgemaakt op de bankrekening van de cliënt of op de bankrekening van de instelling waar men op dat moment verblijft.

De notaris zorgt ook voor de invulling van de benodigde formulieren voor bijvoorbeeld de ziektekostenverzekeraar, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Sociale Dienst en soortgelijke instellingen en verzorgt eventueel de belastingaangifte, alsmede de aanvragen voor zorg- en/of huurtoeslag.

Verder regelt de notaris de administratieve kant van een verhuizing, sluit desgewenst een goede uitvaartverzekering af, en – indien nodig – de benodigde verzekeringen voor de client af.

Jaarlijks wordt er rekening en verantwoording van het beheer afgelegd en wordt een financieel overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven.

De notaris werkt in goed overleg samen met de familie, met de relevante instellingen zoals bijvoorbeeld de Thuiszorg, en met het verpleeg- of verzorgingstehuis waar de betrokken cliënt eventueel verblijft.

Familierecht

U kunt bij Ligthelm & Dekker Notarissen ook terecht voor verschillende diensten op het gebied van het personen- en familierecht, zoals o.a.:

 • het opmaken / wijzigen / herroepen van een testament;
 • het opmaken / wijzigen / herroepen van een voogdijbenoeming;
 • het opmaken / wijzigen van een samenlevingsovereenkomst;
 • het opmaken / wijzigen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden;
 • het opmaken van een levenstestament (algehele notariële volmacht);
 • het opmaken van een verklaring van erfrecht;
 • het behandelen en afwikkelen van nalatenschappen, inclusief het opmaken van de aangifte voor de erfbelasting.

Voor uitgebreidere informatie kunt u ook één van de (relevante) brochures onder het tabblad “brochures” bekijken.

Ondernemings recht

U kunt – als particulier of ondernemer – bij Ligthelm & Dekker Notarissen ook terecht voor verschillende diensten op het gebied van het ondernemingsrecht, zoals o.a.:

 • de oprichting van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap;
 • het wijzigen van de statuten van de besloten vennootschap of naamloze vennootschap;
 • de overdracht en/of uitgifte van aandelen in een besloten vennootschap;
 • de oprichting van een stichting of vereniging;
 • het wijzigen van de statuten van de stichting of vereniging;
 • fusie of splitsing van (non)profit organisaties;
 • het opstellen van een firmacontract voor een vennootschap onder firma (vof).

Onroerend Goed

U kunt bij Ligthelm & Dekker Notarissen terecht voor verschillende diensten op het gebied van het onroerend goed, zoals o.a.:

 • de overdracht van onroerend goed (woning, bedrijfsruimte, garage, parkeerplaats, woonschip, grond, etcetera)
 • de overdracht van schepen;
 • het vestigen van een hypotheek;
 • het splitsen in appartementsrechten;
 • de verdeling van een woning (bij echtscheiding of relatiebeëindiging);

Voor uitgebreidere informatie kunt u ook één van de (relevante) brochures onder het tabblad “brochures” bekijken.