Bewindvoerder Rotterdam


U kunt bij Ligthelm & Dekker Notarissen ook terecht voor een bewindvoerder Rotterdam.

Onder bewindvoering wordt overigens niet begrepen schuldsanering natuurlijke personen. Als het regelen van financiële zaken een probleem of zorgen geeft, schakelt men in de eerste plaats familieleden in om te helpen. De problemen kunnen ontstaan door geestelijke en/of lichamelijke ziekte, ouderdom of handicap. Vaak neemt dan een partner, één van de kinderen of een goede vriend of kennis de zorg voor financiële zaken op zich. Men kan dit ook uit handen geven aan een derde en dus een bewindvoerder laten aanstellen.

De bewindvoering kan in drie vormen plaatsvinden. Dit gebeurd op basis van:

  • een volmacht die door de cliënt wordt ondertekend;
  • een onder bewind stelling van de goederen van de cliënt;
  • een onder curatele stelling van de cliënt.

Werkzaamheden bewindvoerder Rotterdam:


Het regelen van de financiële zaken van een cliënt. Het inkomen komt binnen op een kwaliteits-rekening die de notaris voor de betrokken cliënt houdt. De relevante instanties wordt verzocht de correspondentie en nota’s/declaraties te sturen naar het postadres van ons kantoor. De notaris regelt vervolgens de betalingen aan en voor de betrokken cliënt, treft zo nodig betalingsregelingen. Ook kan hij uitstel van betaling aanvragen in geval van schulden.

Afhankelijk van de situatie wordt wekelijks of maandelijks een bedrag voor leefgeld overgemaakt op de bankrekening van de cliënt of op de bankrekening van de instelling waar men op dat moment verblijft.

De notaris zorgt ook voor de invulling van de benodigde formulieren. Bijvoorbeeld voor de ziektekostenverzekeraar, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Sociale Dienst en soortgelijke instellingen. Eventueel verzorgt hij de belastingaangifte, alsmede de aanvragen voor zorg- en/of huurtoeslag.

Verder regelt de notaris de administratieve kant van een verhuizing, sluit desgewenst een goede uitvaartverzekering af, en – indien nodig – de benodigde verzekeringen voor de cliënt af.

Jaarlijks wordt er rekening en verantwoording van het beheer afgelegd en wordt een financieel overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven.

De notaris werkt in goed overleg samen met de familie, met de relevante instellingen zoals bijvoorbeeld de Thuiszorg. Als de betrokken cliënt in een verpleeg- of verzorgingstehuis verblijft word daar ook het contact mee onderhouden .


Bewindvoerder Rotterdam informatie


neem contact op via onze contactpagina voor meer informatie of vraag direct een persoonlijk gesprek aan.